Tarieven vanaf 1 januari 2018

Tarieven vanaf 1 januari 2018

Op 11 augustus 2017 heeft de voogdijminister §6 toegevoegd aan Art.49 van de RIZIV-wet (KB van 11/08/17) waardoor iedere kinesitherapeut zijn conventiestatus van 2017 behoudt tot het in voege treden van de nieuwe overeenkomst M18 (dit is dertig dagen na de verzending van de tekst van de door het Verzekeringscomité goedgekeurde overeenkomst).