Wie in 2018 zeker wil deconventioneren ... belangrijke info

Belangrijk bericht voor wie in 2017 geconventioneerd was, maar in 2018 zeker wil deconventioneren!

In de Nieuwsbrief van 29 december 2017 meldden we reeds dat wie op 31 december 2017 geconventioneerd was en in 2018 zeker wil deconventioneren, reeds vanaf 1 januari 2018 vrije tarieven kan toepassen.

Volgens de Riziv-wetgeving ben je immers voor een volledig jaar gedeconventioneerd, dus vanaf 1 januari, waardoor u immers geen recht meer hebt op sociale RIZIV-voordelen en telematicapremie.