De beoefenaar van de kinesitherapie is de kinesitherapeut(e).

Het betreft een officiële en wettelijk beschermde titel, uitgereikt door de Minister van Volksgezondheid en toegekend aan diegene die een opleiding heeft genoten en houder is van een universitair diploma in kinesitherapie  of een diploma van hoger onderwijs buiten de universiteit in kinesitherapie dat een opleiding in het kader van een voltijds onderwijs bekroont dat ten minste vier studiejaren omvat. Daardoor komt hij in aanmerking voor het uitvoeren van de kinesitherapie volgens het KB nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, art. 21 bis § 1.

De drager van de titel kinesitherapeut(e) onderwerpt zich aan de wet op de uitoefening van de kinesitherapie van 6 april 1995.

Sinds die wet behoren kinesitherapeuten tot de groep van medische beroepen die opgenomen zijn in het wettelijke kader van beoefenaars van de geneeskunde, KB nr 78 art. 21 bis en 21 ter.