Het basistakenpakket van de kinesitherapeut is méér dan alleen een medische aanpak van dysfuncties en herstel van stoornissen van het bewegingsapparaat.

Zo wordt de kinesitherapeut door de nationale beroepsvereniging Axxon ertoe aangezet regelmatig deel te nemen aan permanente vormingen via peer reviews en lokaal kwaliteitsoverleg in de diverse regionale kinesitherapeutenkringen.

Kinesitherapeuten zijn één van de vele partners die in de gezondheidszorg betrokken worden in de zorg van een patiënt. De dialoog tussen de verschillende partners op het werkveld wordt binnen de lokale kinesitherapeutenkringen regelmatig bevorderd en geëvalueerd. Zo plegen kinesitherapeuten in het kader van de zwaar hulpbehoevende patiënten regelmatig overleg in een multidisciplinair team met arts, verpleegkundige, sociale helpster enz, om de zorg voor de patiënt beter op elkaar te kunnen afstemmen (thuiszorg). Er wordt gezocht naar een zorg op maat. Specifieke klachten vragen naar een specifieke aanpak. Hierbij is de hoge betrokkenheid van de kinesitherapeut en de totale benadering van de patiënt onmisbaar om tot een kwaliteitsvolle behandeling over te gaan.

Het takenpakket richt zich tevens naar bepaalde patiëntencategorieën met meer specifieke aanpak zoals bij terminale zorg, ouderenzorg, chronische patiënten, zwangeren en kinderen.

Verder heeft de kinesitherapeut op het vlak van preventie een maatschappelijke taak te vervullen.  Projecten als valpreventie, rugpreventie, gezondheidswandelingen zijn maar een greep uit de mogelijkheden om bij te dragen in de algehele gezondheidspreventie.  Kinesitherapeuten kunnen hierover steeds deskundig advies verlenen.

De betrokkenheid van het kinesitherapeutisch handelen reikt daarmee verder dan enkel een luisterend oor voor fysische klachten van patiënten.
Ook kinesitherapeuten zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en het respecteren van een gedragscode.