De kinesitherapie is opgedeeld in verschillende deeldomeinen met specifieke therapeutische behandelingstechnieken en concepten voor bijzondere patiëntengroepen. Deze deeldomeinen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een 12- tal bijzondere beroepsbekwaamheden.

Door de Nationale Raad van de Kinesitherapie werd aan de officiële erkenning van verschillende bijzondere beroepsbekwaamheden gewerkt:

 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Geriatrische kinesitherapie
 • Oedeemtherapie
 • Manuele Therapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Ontspanningskinesitherapie
 • Palliatieve kinesitherapie
 • Pediatrische kinesitherapie
 • Perinatale kinesitherapie en bekkenbodemreëducatie
 • Psychomotorische kinesitherapie
 • Respiratorische kinesitherapie
 • Sportkinesitherapie

Op 8 augustus 2015 werden hierover verschillende Ministeriële Besluiten en het KB met de lijst van erkende bijzondere beroepsbekwaamheden gepubliceerd.

De cardiovasculaire kinesitherapie, de Manuele Therapie, de neurologische kinesitherapie, de pediatrische kinesitherapie, de perinatale kinesitherapie en bekkenbodemreëducatie en de respiratoire kinesitherapie werden als bijzondere beroepsbekwaamheid vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen kinesitherapeuten, die menen zich te kunnen beroepen op één van deze bijzondere beroepsbekwaamheden, een erkenning aanvragen bij de FOD Volksgezondheid. Daarvoor hebben ze 2 jaar de tijd.

Het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

 

De kinesitherapeut moet zijn kennis voortdurend bijsturen. Het volgen van permanente navormingen, zowel voor de initiële kinesitherapie als voor de bijzondere beroepsbekwaamheden, behoren tot zijn maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan een optimale gezondheidszorg voor de hele bevolking.