De aandacht voor het belang van gezond en verantwoord bewegen geeft aan kinesitherapeuten de permanente opdracht om hun professionele begeleiding bij te sturen. De maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen worden omgevormd tot concrete nieuwe projecten waarin kinesitherapeuten een fundamentele bijdrage leveren in het bevorderen van de volksgezondheid en meer bepaald in de kwaliteit van het menselijk bewegen. Nog te weinig wordt aanspraak gemaakt op de professionele ‘coaching’ van de kinesitherapeut om kosten en ziekteverzuim binnen de gezondheidszorg te drukken.

Volgende projecten krijgen bijzondere aandacht:

  • diabetes en bewegen
  • osteoporose en bewegen
  • obesitas en bewegen
  • oncologische revalidatie
  • valpreventie 65 +
  • vroegtijdige detectie en behandeling van gonarthrose en coxarthrose
  • krachttraining voor nierpatiënten
  • COPD en spierlijden

 

Via wetenschappelijke ondersteuning in navormingsinstituten en vormingen binnen de lokale kinesitherapeutenkringen, wordt de deskundigheid van de kinesitherapeut ontwikkeld en bijgewerkt op het werkveld.