Behandeling van chronische neuro-pathische pijn: nut van trans-craniale magnetische stimulering

19/12 -Verschillende pijnsyndromen verbeteren significant met dagelijkse sessies van repetitieve trans-craniale magnetische stimulering (rTMS) met hoge frequentie. Magnetische stimulering van de hetero-laterale motorische cortex vermindert bijvoorbeeld een gelateraliseerde neuro-pathische pijn. Wat is het bewijsmateriaal? Het antwoord vindt u in dit cohortonderzoek bij 61 patiënten die gedurende 40 maanden werden gevolgd. 

Behandeling van neuropathische pijn: nieuwe therapeutische richtlijnen

De medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn blijft een belangrijke therapeutische uitdaging ondanks de nieuwe geneesmiddelen en de vele klinische studies die al werden uitgevoerd. Er zijn richtlijnen gepubliceerd (AAN, NICE), maar die zijn soms discordant. Met het oog op een behandeling op maat kan je de patiënten ook klasseren volgens hun fenotype.1 

Axxon nota met 13 breekpunten overhandigd aan het kabinet De Block

Door het afspringen van de onderhandelingen in de Conventiecommissie Verzekeringsinstellingen – Axxon ligt de bal nu in het kamp van het kabinet De Block om tot een nieuwe overeenkomst M17 te komen. 

In een nota met 13 breekpunten, overhandigd tijdens een onderhoud met het kabinet De Block, maakte Axxon duidelijk wat voor kinesitherapeuten belangrijk is om een aanvaardbare conventietekst M17 alsnog te ondertekenen.

Geen overeenkomst voor 2017 ... de speeltijd is voorbij!

Het kabinet van minister De Block heeft de RIZIV-administratie gevraagd een voorstel van overeenkomst voor 1 jaar voor te leggen aan elke individuele kinesitherapeut. De beschikbare lineaire indexatie van 0,83 % zou inbegrepen zijn.

De minister drong tevens aan op verdere onderhandelingen in de overeenkomstencommissie, onder meer over de reiskost bij huisbezoeken.

Of de ziekenfondsen inmiddels hun standpunten hebben bijgesteld richting een correcte overeenkomst, is onbekend.

Toelichting erkenningsprocedures voor bijzondere beroepsbekwaamheden

Geachte collega’s,
In de nieuwsbrief van 10 november 2016 vroegen wij uw aandacht voor de informatiebrief van de Vlaamse erkenningscommissie van Kinesitherapie (VECK) waarin de twee erkenningsprocedures voor bijzondere bekwaamheden werden toegelicht , en adviezen werden geformuleerd voor een correcte en volledige dossiersamenstelling. 

Dit schrijven werd enerzijds beantwoord met een toestroom van erkenningsaanvragen op het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, maar ook met vragen waarop de VECK volgende antwoorden heeft geformuleerd.

Pages