Verzekeringscomité verwerpt voorstel conventie M17

Gisteren (16.01.17) heeft het Verzekeringscomité vastgesteld dat het onmogelijk is gebleken een onderhandelde overeenkomst voor 2017 af te sluiten in onze Overeenkomstencommissie. Onder die voorwaarden laat de wet het Verzekeringscomité toe om een overeenkomst voor te stellen aan elke individuele kinesitherapeut.

Akkoordensysteem davert op zijn grondvesten

Eind deze week zal, zo wordt verwacht, het akkoord artsen-ziekenfondsen ophouden te bestaan. Tijdens de onderhandelingen met de ziekenfondsen en de minister van volksgezondheid wil Bvas-voorzitter Marc Moens weer het voorstel van een tweede pijler voor de ziekteverzekering voorstellen. De artsen zullen niet de enige beroepsgroep zijn die zonder een tarievenakkoord het jaar ingaan. Vorige week raakte bekend dat ook de onderhandelingen tussen tandartsen en ziekenfondsen op niets waren uitgedraai

Als het vrije beroep een bittere smaak krijgt (bijdrage dr. Joris)

Dr. Marc Joris, penningmeester Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering: "Het verbijsterend hoe men erop vooruit wil gaan door een dikke 30 jaar terug in de tijd te keren!" En over de reorganisatie van de medische gegevens is hij helemaal niet te spreken: "Hier is het hek helemaal van de dam!"

Apothekers luiden alarm over elektronisch voorschrift

Recip-e moet de standaard worden. Sinds 1 januari van dit jaar is een elektronisch voorschrift geldig en moet het worden uitgevoerd. Maar de lange inlooptijd heeft het systeem niet behoed voor kinderziekten - en erger. Vooral in officina's regent het klachten.

Axxon tekent geen overeenkomst voor 2017

Beter geen conventie met mogelijke gevolgen voor de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie dan een slechte overeenkomst die de kinesitherapeuten opnieuw 2 jaar gijzelt en geen enkele garantie biedt om op korte termijn andere en betere denkpistes te ontwikkelen.

Dokters & kinesitherapeuten duurder

Patiënten zullen allicht meer moeten betalen voor een bezoek aan de arts. Vooral laboratoriumonderzoeken, scans en chirurgische ingrepen kunnen fors duurder worden nu artsen en de federale regering lijnrecht tegenover elkaar staan..

Lees hier meer

Nieuwe regeling voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en CVS

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling voor de kinesitherapieverstrekkingen voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en aan chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). Volgens de nieuwe regeling hebben de patiënten bij aanvang van de ziekte recht op 18 behandelingen die 45 minuten duren en die aan een hoger tarief worden terugbetaald dan normale kinesitherapiebehandelingen.

Kartel ontbindt 'akkoord van rechtswege'

Het Kartel, bestaande uit ASGB, GBO en Modes, roept de 'ontbinding van rechtswege' in van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017. Het syndicaat doet dit nadat de beperking van de index tot 0,83% in een programmawet gepubliceerd werd in het Staatsblad op 29 december van vorig jaar.

Dat laat Kartel-voorzitter dokter Reinier Hueting weten in een persbericht. Het artsensyndicaat richtte vandaag 5 januari dan ook een aangetekend schrijven aan Jo de Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren Ziekenfondsen, om de ontbinding te betekenen.

Pages