Conventie-conferentie 2017 in Gent

Om tegemoet te komen aan diegenen die niet aanwezig konden zijn op één van de provinciale nieuwjaar-conferences omtrent het veilig deconventioneren werd de bijeenkomst te Gent integraal opgenomen.

Bij deze vindt u de link naar de video-opname: https://vimeo.com/202051420.

Mocht u alsnog bijkomende vragen hebben over deze materie na het bekijken van de opname, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Axxon-Infopunt (02/709.70.80).

Bron: Axxon Nieuwsbrief 03.02.17

Hou U klaar voor de Final Countdown van maandag 6 februari 2017 !!!

Nieuws – Overeenkomstencommissie 24 januari 2017

“Oude wijn in nieuwe zakken ?!”

De zaken zijn onzes inziens anders gepresenteerd maar niet wezenlijk veranderd. De breekpunten van Axxon voor een overeenkomst worden niet ingevuld.

Vandaag 24.01.16 heeft de Overeenkomstencommissie (OC) opnieuw vergaderd, conform de administratieve vergaderagenda die vorig najaar werd vastgelegd.

Verzekeringscomité verwerpt voorstel conventie M17

Gisteren (16.01.17) heeft het Verzekeringscomité vastgesteld dat het onmogelijk is gebleken een onderhandelde overeenkomst voor 2017 af te sluiten in onze Overeenkomstencommissie. Onder die voorwaarden laat de wet het Verzekeringscomité toe om een overeenkomst voor te stellen aan elke individuele kinesitherapeut.

Akkoordensysteem davert op zijn grondvesten

Eind deze week zal, zo wordt verwacht, het akkoord artsen-ziekenfondsen ophouden te bestaan. Tijdens de onderhandelingen met de ziekenfondsen en de minister van volksgezondheid wil Bvas-voorzitter Marc Moens weer het voorstel van een tweede pijler voor de ziekteverzekering voorstellen. De artsen zullen niet de enige beroepsgroep zijn die zonder een tarievenakkoord het jaar ingaan. Vorige week raakte bekend dat ook de onderhandelingen tussen tandartsen en ziekenfondsen op niets waren uitgedraai

Als het vrije beroep een bittere smaak krijgt (bijdrage dr. Joris)

Dr. Marc Joris, penningmeester Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering: "Het verbijsterend hoe men erop vooruit wil gaan door een dikke 30 jaar terug in de tijd te keren!" En over de reorganisatie van de medische gegevens is hij helemaal niet te spreken: "Hier is het hek helemaal van de dam!"

Apothekers luiden alarm over elektronisch voorschrift

Recip-e moet de standaard worden. Sinds 1 januari van dit jaar is een elektronisch voorschrift geldig en moet het worden uitgevoerd. Maar de lange inlooptijd heeft het systeem niet behoed voor kinderziekten - en erger. Vooral in officina's regent het klachten.

Axxon tekent geen overeenkomst voor 2017

Beter geen conventie met mogelijke gevolgen voor de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie dan een slechte overeenkomst die de kinesitherapeuten opnieuw 2 jaar gijzelt en geen enkele garantie biedt om op korte termijn andere en betere denkpistes te ontwikkelen.

Dokters & kinesitherapeuten duurder

Patiënten zullen allicht meer moeten betalen voor een bezoek aan de arts. Vooral laboratoriumonderzoeken, scans en chirurgische ingrepen kunnen fors duurder worden nu artsen en de federale regering lijnrecht tegenover elkaar staan..

Lees hier meer

Pages