Moedig Axxon ...

Op de voorlaatste dag van 2015 distantieert Axxon PtiB zich van de omzendbrief van het RIZIV en de geBLOCKeerde terugbetalingstarieven kinesitherapie.

Moedig Axxon, dat terecht aankondigt dat de tarieven vrij zijn omdat er geen overeenkomst is afgesproken per 1 januari 2016!

Pagina's