Nieuwe regeling voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en CVS

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling voor de kinesitherapieverstrekkingen voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en aan chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). Volgens de nieuwe regeling hebben de patiënten bij aanvang van de ziekte recht op 18 behandelingen die 45 minuten duren en die aan een hoger tarief worden terugbetaald dan normale kinesitherapiebehandelingen.

Kartel ontbindt 'akkoord van rechtswege'

Het Kartel, bestaande uit ASGB, GBO en Modes, roept de 'ontbinding van rechtswege' in van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017. Het syndicaat doet dit nadat de beperking van de index tot 0,83% in een programmawet gepubliceerd werd in het Staatsblad op 29 december van vorig jaar.

Dat laat Kartel-voorzitter dokter Reinier Hueting weten in een persbericht. Het artsensyndicaat richtte vandaag 5 januari dan ook een aangetekend schrijven aan Jo de Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren Ziekenfondsen, om de ontbinding te betekenen.

Behandeling van chronische neuro-pathische pijn: nut van trans-craniale magnetische stimulering

19/12 -Verschillende pijnsyndromen verbeteren significant met dagelijkse sessies van repetitieve trans-craniale magnetische stimulering (rTMS) met hoge frequentie. Magnetische stimulering van de hetero-laterale motorische cortex vermindert bijvoorbeeld een gelateraliseerde neuro-pathische pijn. Wat is het bewijsmateriaal? Het antwoord vindt u in dit cohortonderzoek bij 61 patiënten die gedurende 40 maanden werden gevolgd. 

Behandeling van neuropathische pijn: nieuwe therapeutische richtlijnen

De medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn blijft een belangrijke therapeutische uitdaging ondanks de nieuwe geneesmiddelen en de vele klinische studies die al werden uitgevoerd. Er zijn richtlijnen gepubliceerd (AAN, NICE), maar die zijn soms discordant. Met het oog op een behandeling op maat kan je de patiënten ook klasseren volgens hun fenotype.1 

Axxon nota met 13 breekpunten overhandigd aan het kabinet De Block

Door het afspringen van de onderhandelingen in de Conventiecommissie Verzekeringsinstellingen – Axxon ligt de bal nu in het kamp van het kabinet De Block om tot een nieuwe overeenkomst M17 te komen. 

In een nota met 13 breekpunten, overhandigd tijdens een onderhoud met het kabinet De Block, maakte Axxon duidelijk wat voor kinesitherapeuten belangrijk is om een aanvaardbare conventietekst M17 alsnog te ondertekenen.

Geen overeenkomst voor 2017 ... de speeltijd is voorbij!

Het kabinet van minister De Block heeft de RIZIV-administratie gevraagd een voorstel van overeenkomst voor 1 jaar voor te leggen aan elke individuele kinesitherapeut. De beschikbare lineaire indexatie van 0,83 % zou inbegrepen zijn.

De minister drong tevens aan op verdere onderhandelingen in de overeenkomstencommissie, onder meer over de reiskost bij huisbezoeken.

Of de ziekenfondsen inmiddels hun standpunten hebben bijgesteld richting een correcte overeenkomst, is onbekend.

Pages