7 geboden voor mensen met lage rugpijn

Lage rugpijn blijft één van de duurste en meest invaliderende problemen van onze Westerse samenleving. Logisch dus dat voor vele stakeholders (patiënten, paramedici, artsen, firma’s en overheden) de focus hierop ligt. Opvolging van deze 7 geboden voor mensen met (chronische) lage rugpijn garandeert de beste kansen op herstel en voorkomt dure, maar ook soms nutteloze behandelingen. Drie wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel geven u 7 gouden regels. De relevante wetenschappelijke publicatie vindt u in de bijlage.

  Axxon zegt de conventie op!

  Op dinsdag 27 september 2016 heeft Axxon de lopende conventie M15 in de overeenkomstencommissie opgezegd.

  Deze opzegging gaat in op 1 januari 2017 en houdt in dat indien er geen nieuwe overeenkomst getekend is op dat ogenblik, de meeste tarieven vrij zullen zijn.

  De expliciete opzegging komt er na een jaar waarin alle partners, maar toch vooral uw beroepsvereniging, gegijzeld werden in een juridisch kluwen.

  Erkenningscommissie voor kinesitherapeuten geïnstalleerd

  Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten (B.S. 11.02.2016 ) bepaalt dat deze erkenningscommissie (EC) gemotiveerde adviezen moet verstrekken aan het agentschap over (1) de aanvragen voor het verkrijgen van een erkenning als kinesitherapeut, en (2) de aanvragen voor het verkrijgen van een erkenning waarbij de kinesitherapeut gemachtigd wordt zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen.

  Oefentherapie boven chirurgische ingreep bij degeneratief meniscusletsel

  Exercise therapy is as effective as arthroscopic partial meniscectomy in arthritis-free middle-aged patients, and may also improve muscle strength, researchers report.

  "In the Western world, as many as 300 in 100,000 people undergo arthroscopic partial meniscectomy," yet the procedure yields only "a small but inconsequential benefit," write Dr. Nina Jullum Kise of the Martina Hansens Hospital in Sandvika, Norway, and colleagues.

  Pages