Geen overeenkomst voor 2017 ... de speeltijd is voorbij!

Het kabinet van minister De Block heeft de RIZIV-administratie gevraagd een voorstel van overeenkomst voor 1 jaar voor te leggen aan elke individuele kinesitherapeut. De beschikbare lineaire indexatie van 0,83 % zou inbegrepen zijn.

De minister drong tevens aan op verdere onderhandelingen in de overeenkomstencommissie, onder meer over de reiskost bij huisbezoeken.

Of de ziekenfondsen inmiddels hun standpunten hebben bijgesteld richting een correcte overeenkomst, is onbekend.

Toelichting erkenningsprocedures voor bijzondere beroepsbekwaamheden

Geachte collega’s,
In de nieuwsbrief van 10 november 2016 vroegen wij uw aandacht voor de informatiebrief van de Vlaamse erkenningscommissie van Kinesitherapie (VECK) waarin de twee erkenningsprocedures voor bijzondere bekwaamheden werden toegelicht , en adviezen werden geformuleerd voor een correcte en volledige dossiersamenstelling. 

Dit schrijven werd enerzijds beantwoord met een toestroom van erkenningsaanvragen op het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, maar ook met vragen waarop de VECK volgende antwoorden heeft geformuleerd.

Axxon vraagt uw mening !

Na meerdere vergaderingen van de Overeenkomstencommissie verzekeringsinstellingen – kinesitherapeuten werd op dinsdag 6 december 2016 afgeklokt met een ontwerp van Overeenkomst M17 dat we u graag voorleggen.

Eén zaak is nu al duidelijk: het was een echte uitputtingsslag waar bijna alle voorstellen van de kinesitherapeuten, met steun van de ambtenaren, door de mutualiteiten van de tafel werden geveegd.

Een kort overzicht van de belangrijkste punten:

Axxon-Persbericht CVS en fibromyalgie

In tegenstelling tot wat er onlangs in de pers verschenen is, zijn het niet de kinesitherapeuten die gevraagd hebben om de nomenclatuur te wijzigen voor de patiënten met bovenvermelde aandoeningen.  Het is namelijk de Technische Raad voor de Kinesitherapie (TRK) die hierover een voorstel heeft gedaan.  Dit voorstel werd dan bekrachtigd door de Conventiecommissie, het Verzekeringscomité en de Minister.  
 

Toekomstpact ziekenfondsen: dr. Moens allerminst enthousiast

Afgelopen maandag 28.11.16 ondertekende minister De Block samen met de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen het Toekomstpact met de Verzekeringsinstellingen. Dr. Marc Moens (BVAS) formuleert hieronder enkele bedenkingen. "De ziekenfondsen wordt een indexering gegarandeerd. Dat willen de artsen uiteraard ook."

Campagne Veilige Feesten

De kerstsfeer sijpelt stilaan binnen in de huizen. Je kan er ook moeilijk omheen: lichtjes, slingers, decoratie, een nieuw fonduestel, … de winkelrekken puilen er van uit. En ook dit jaar zullen er onder de kerstboom weer tal van gsm’s, tablets en spelconsoles liggen. We zetten alvast de champagne klaar en hopen op een knallend eindejaar. Kunnen we dan meteen afspreken dat het enige dat we laten knallen om middernacht de champagnekurken zijn? Prima!

Pages