Regering zet eerste stap in uitvoering 'mini-akkoord'

Regering zet eerste stap in uitvoering 'mini-akkoord'

In de discussie die het 'mini-akkoord' voorafging, hechtten de artsensyndicaten veel belang aan de uitvoering 'binnen een aanvaardbare termijn' van gedane beloftes door de overheid. De ministerraad keurde nu een voorstel van minister De Block goed om de rechtszekerheid van akkoorden en overeenkomsten te verhogen.

Maggie De Block (Open VLD) wil de rechtszekerheid van akkoorden en overeenkomst met de verschillende beroepsgroepen verhogen door maatregelen uit de conventie "op kortere termijn" om te zetten in wetteksten. Ze beoogt ook een betere afstemming tussen de akkoorden en de budgettaire context...

Toegankelijkheid

"Op die manier," zo stelt de liberale excellentie, bevestigen we het belang van ons overlegmodel en werken we aan de duurzaamheid ervan. Om zo de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt te waarborgen."

De ministerraad ging hiermee akkoord. De nieuwe wet vormt een "onderdeel van de wet diverse bepalingen inzake gezondheid."

Bron: Artsenkrant 02.05.07

Auteur: Geert Verrijken Hoofdredacteur Artsenkrant

Noot: … en wat zit er in voor de kinesitherapeuten?

Paul Rabau, voorzitter Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners