Perinatale verstrekkingen kop van jut!

De kinesitherapiesector moet 600.000 EUR bezuinigen in 2018 op beslissing van de Algemene Raad. Over waar die besparing zou moeten gebeuren verschilt Axxon ernstig van mening met de ziekenfondsen.

De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een “betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “ , betekent in werkelijkheid een extra besparing van € 600.000, waarmee het Verzekeringscomité contractbreuk pleegt t.a.v. van zijn engagement naar de kinesitherapiesector voor 2018.

Gisteren kwam de Overeenkomstencommissie opnieuw bijeen met als opdracht een consensus te bereiken over het budget voor 2018, meer bepaald de maatregel(en) waarmee men volgend jaar denkt € 600.000 te besparen, maar tevens de voorstellen voor de besteding van de indexmassa van € 13,349 mio.

Axxon had op 16-11 jl. gevraagd als eerste punt voor de vergadering onze reactie te agenderen op het voorstel van de ziekenfondsen om als besparingsmaatregel de perinatale vertrekkingen te beperken tot maximum 5 per parturiënt. De socialistische mutualiteit had immers een pseudowetenschappelijk document neergelegd in de OC, om het aantal perinatale verstrekkingen terug te schroeven tot 5 i.p.v.de huidige 9 en aldus € 639.000 te besparen.

Collega drs. Hedwig Neels, gespecialiseerd in urinaire incontinentie en perinatale kinesitherapie, die het woord nam – mede namens de professoren Vermandel , Bakker, Geeraerts en Van Campen – maakte in geen tijd brandhout van de nota “EBM van perinatale kinesitherapie” van dhr. Demyttenaere (studiedienst van het socialistisch ziekenfonds).

Axxon heeft dit besparingsvoorstel opnieuw resoluut afgewezen.

Indien we vanuit de OC geen besparingsmaatregel voorstellen wordt het te besparen bedrag gewoon ingehouden op de indexmassa voor volgend jaar, wat ze dan brengt op € 12,749 mio. In dat geval kan men alle honoraria lineair indexeren met maximaal 1,6 %. Uw prestatie van € 22,26 wordt dan opgewaardeerd tot € 22,61, een verdienstelijk voorstel aldus de CM.

Axxon daarentegen heeft opnieuw voorgesteld -in de dubbele optiek dat er moet bespaard maar vooral geherwaardeerd worden- om een verstandige pakketversmalling door te voeren. Die is gebaseerd op de observatie van het gemiddelde en de mediaan qua aantal prestaties in courante pathologie, en kan extra middelen vrijmaken voor een meer beduidende opwaardering van de honoraria.

 

De bodem qua besparingen is bereikt, het wordt hoog tijd dat de aandacht exclusief gaat naar de honoraria, het verdubbelen van de verplaatsingsvergoeding voor een huisbezoek naar € 2, het garanderen van de nodige middelen voor de financiering van de kwaliteitspremie voor elkeen die aan de voorwaarden voldoet (2016) zonder onderscheid (al of niet geconventioneerd) en het implementeren van de financiering van de zorg voor hersenverlamden boven de 18 jaar, een dossier dat al jaren op een oplossing wacht.

De VI’s zijn – zoals voorspelbaar – gekant tegen elk van onze voorstellen. Geen overeenstemming dus, en tijd winnen om alsnog overeen te komen?

De volgende zitting is voorzien op 7 december. Het standpunt van Axxon blijft ongewijzigd.

Verwacht u dus aan een mogelijk turbulent jaareinde.

 

Luk Dieleman

Met collegiale groet,

 

De voorzitters van de provincie Antwerpen

Luk Dieleman,  Voorzitter KRM – Baldwin Sondervan, Voorzitter NAK – Rik  Van Dijck, Voorzitter KNK – Pieter Poriau. Voorzitter KKV – Jef Kestens, coVoorzitter Aksis – Ben Goris, Voorzitter Achilleus, - Bart Ceulemans, Voorzitter UZKR – Eddy  Goris, Voorzitter KD&N

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners