Op naar een veralgemeende invoering van de derdebetalersregeling?

Op naar een veralgemeende invoering van de derdebetalersregeling?

Verwante artikels

Karin Jiroflée (sp.a) aan Maggie De Block in de Kamer: "Omdat nog te veel mensen een doktersbezoek uitstellen om financiële redenen, is de derdebetalersregeling in het leven geroepen. Nu blijkt uit een onderzoek van de ziekenfondsen dat een op zeven van de rechthebbenden dat systeem niet kan genieten, omdat een aantal artsen niet meewerkt. De minister heeft beloofd dat zij de artsen hierop zal aanspreken. Hoe zal dit gebeuren?"

Karin Jiroflée (sp.a): "De belangrijkste vaststelling is echter dat het systeem effectief de drempel verlaagt en ervoor zorgt dat meer mensen die het moeilijk hebben, naar de arts gaan. De tijd is dan ook rijp om voor iedereen een derdebetalersregeling in te voeren. Ook de artsen zelf zijn dat systeem steeds meer genegen. Het heeft niets dan voordelen: gelijke toegang voor iedereen, minder administratie en na de initiële reorganisatie kost het systeem niets. Wanneer voert de minister dit systeem veralgemeend in?"

Nathalie Muylle (CD&V): "Een op zeven van de rechthebbenden op een dergelijke regeling betaalt blijkbaar vandaag te veel bij een bezoek aan de huisarts. Nochtans staat in het regeerakkoord dat de derdebetalersregeling progressief zou worden ingevoerd. Vandaag zijn er liefst 2.000 huisartsen die dit niet op regelmatige basis toepassen en 160 passen het zelfs helemaal niet toe. Het onderzoek spreekt in dat verband over de oudere, mannelijke arts die niet geïnformatiseerd werkt.In een interview in 2015 heeft de minister zich hierover ooit behoorlijk boos gemaakt. Ze zei toen dat het niet aan de artsen is om de financiële toestand van de patiënt te beoordelen. Ze zou voortaan heel streng toezien op de toepassing. In geval van klachten zou ze de weigerachtige artsen zelfs effectief aanpakken. Twee jaar later spreken de cijfers voor zichzelf. Hoe gaat de minister dit kordaat aanpakken?"

Minister Maggie De Block: "Ik had het InterMutualistisch Agentschap zelf om een evaluatie gevraagd. De cijfers maken alvast duidelijk dat de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg verbeterd is door het  derdebetalerssysteem bij de huisartsen toe te passen. Er zijn in ons land 1,9 miljoen mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.Om de drempel naar een huisartsbezoek te verlagen, werd voor hen in 2015 de derdebetalersregeling ingevoerd. Het is positief dat sindsdien de toepassing van de derde-betalersregeling gestegen is van 60% naar 86,5%. Ook blijkt uit de eerste uitgavencijfers van het RIZIV dat het aantal huisartsencontacten – raadplegingen en huisbezoeken samen – voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming van oktober 2015 tot 2016 gestegen is met gemiddeld 6%. Het is een goed teken dat dit cijfer voor de raadplegingen 13,8% bedraagt. De verplichte derde-betalersregeling heeft haar doelpubliek dan ook bereikt. Uit het rapport blijkt nu dat 2.000 artsen de regeling niet voldoende toepassen en dat 162 artsen ze zelfs helemaal niet gebruiken. Het profiel daarvan is inderdaad gekend: de oudere, alleen werkende mannelijke arts, die niet geïnformatiseerd is. Deze gegevens zullen binnen de regering worden besproken. Wij kunnen ofwel de derdebetalersregeling voor nog meer mensen invoeren ofwel ze voor nog meer zorgverstrekkers toepassen. Wij hebben een en ander gefaseerd ingevoerd, omdat de ziekenfondsen op dat moment nog niet klaar waren voor een gehele invoering. De hardleerse artsen zullen van het RIZIV een brief met een aanmaning ontvangen, want het gaat wel degelijk om een verplichting. Zij zullen ook worden opgevolgd. Ik wil één keer een bekeuring geven, een brief sturen en streng zijn, maar de volgende keer zullen er effectief maatregelen genomen moeten worden."

Karin Jiroflée (sp.a): "Het systeem werkt inderdaad, maar het ontgoochelt mij enigszins dat de minister niet aangeeft wat de volgende stap zal zijn. Ik ben wel blij dat zij hardleerse artsen eindelijk zal aanpakken. Nu ook de ziekenfondsen en het administratief ICTsysteem helemaal voorbereid zijn, moeten we onmiddellijk gaan voor een veralgemeende invoering van de derde-betalersregeling. Ze heeft alleen maar voordelen. De huidige administratieve rompslomp is echt niet meer van deze tijd."

Nathalie Muylle (CD&V): "Het is goed dat het systeem werkt, maar de aanpak van de minister ontgoochelt mij. Dagelijks zijn er patiënten die het financieel moeilijk hebben, maar bij hun huisarts niet de regeling krijgen waarop ze recht hebben. Ik vraag van de minister een kordaat beleid. Heel snel na haar brief moet er opvolging komen. Ook oudere artsen moeten van bij de start mee in de geïnformatiseerde systemen. Hen daarvan vrijstellen of hun uitstel verlenen is geen goede beslissing."

Bron:   Plenumvergadering in de Kamer - 29/06/2017

            Mediquality 08.07.17

Bedenking: voor wanneer ook de opgelegde toepassing van de regeling derde betalende voor kinesitherapeuten? Opnieuw een explosie aan uitgaven kinesitherapie? Opnieuw overconsumptie? Eerst ‘registreren’, daarna controleren?

Paul Rabau, voorzitter Tiense Kinesitherapeuten kring vzw

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners