Niet individueel deconventioneren voor 1 oktober 2017!

U hoeft niet individueel te deconventioneren voor 1 oktober 2017!

Wanneer u op 1 januari 2018 als gedeconventioneerde kinesitherapeut wil gaan werken dan moet u de Overeenkomst M17 NIET individueel opzeggen voor 1 oktober 2017.

Immers art. 11 van de Overeenkomst M17 zegt: ‘Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017. Zij geldt tot 31 december 2017. Ze is niet stilzwijgend verlengbaar.’ 

Wanneer u nu toch gaat deconventioneren zal u waarschijnlijk van het RIZIV een antwoord krijgen dat dit momenteel niet mogelijk is, gezien de Overeenkomst M17 afloopt op 31/12/17.

Als er tegen 1 januari 2018 geen Overeenkomst M18 is onderhandeld zijn de tarieven terug vrij.

Het Verzekeringscomité kan dan terug een Overeenkomst M18 opleggen en dan pas kan er terug massaal gedeconventioneerd worden.

Axxon bereidt dit alvast voor en zal een sluitend digitaal systeem opzetten.

Bron: Axxon Nieuws 27.09.17

 

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners