Leuvense eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg gaan beter samenwerken.

Leuvense eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg gaan beter samenwerken.

De eerstelijnszorg, vertegenwoordigd door SEL GOAL (Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsgezondheidszorg Gezondheidsoverleg Arrondissement Leuven), heeft dinsdag in Leuven een samenwerkingsovereenkomst getekend met een vijfentwingtal initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg van het Leuvense arrondissement.

De bedoeling is om in de toekomst beter samen te werken om de zorg voor personen met psychische zorgnoden kwalitatief te verbeteren. De overeenkomst bevat een hele reeks taakafspraken om de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners te verbeteren. Op die manier moet er een vlotte overgang gerealiseerd worden van de thuissituatie of de residentiële voorziening naar het ziekenhuis en omgekeerd. Het is in de eerste plaats de bedoeling om de beschikbare informatie over de betrokken patiënt met mekaar te delen.

Daarnaast worden er voor het ganse arrondissement ook drie begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg, om na te gaan hoe lokale situaties die structureel niet goed lopen beter kunnen aangepakt worden. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de Leuvense regio betreft het feit dat de eerste lijn in urgente gevallen kan beroep doen op gespecialiseerde mobiele teams uit de geestelijke gezondheidszorg.

"Wanneer we thuisverzorgers of artsen merken dat een bepaalde persoon psychisch dreigt te ontsporen en het een problematiek betreft waarover zij niet over de competentie beschikken om gepast te reageren, kunnen zij beroep doen op mobiele teams bestaande uit experten van ziekenhuizen die onmiddellijke ter plaatse komen. Ze zullen niet alleen de zorg voor de betrokkene overnemen maar ook de eerstelijnsverzorgers aanleren wat je kan doen in een dergelijke situatie", aldus Marleen Vanhees (SEL GOAL). 

Auteur: TIP

Bron: Belga  - Mediquality 13.06.17

Zie ook: http://www.selgoal.be/

 

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners