Herkansing voor wie zijn telematicapremie 2017 nog niet heeft ingediend!

SNEL ZIJN !!!

Herkansing voor wie zijn telematicapremie 2017 nog niet heeft ingediend!

Na herhaaldelijke contacten met het RIZIV waarbij wij hen hebben gewezen op hun dubbelzinnige communicatie ivm. de telematicapremie 2017 is uiteindelijk het volgende antwoord uit de bus gekomen.

De vigerende regelgeving bepaalt dat als een kinesitherapeut de telematicapremie voor het jaar (t-1) ontvangen heeft, hij zijn aanvraag voor de premie (t)  moet indienen uiterlijk op 31 maart (t). Voor de overige kinesitherapeuten geldt als deadline 30 september (t).

Door de specifieke context van de Overeenkomst begin dit jaar hebben sommige gevestigde kinesitherapeuten hun aanvraag 2017 niet tegen 31 maart 2017 ingediend. Wij hanteren voor deze groep inderdaad flexibiliteit door de aanvragen die ingediend worden vóór 1 oktober 2017, niet te verwerpen.

Opgelet: aanvraagformulieren die nog opgestuurd worden na 30 september 2017 zullen wij niet aanvaarden. Voor de toekomstige premiejaren gelden de reglementair vastgelegde termijnen.

Daarnaast heeft het RIZIV ook bevestigd dat hun webpagina m.b.t. de telematicapremie kinesitherapeuten niet meer up-to-date is. Zij zullen het nodige doen om deze pagina te actualiseren.

Na alle tegenstrijdige berichten die wij de laatste dagen van het RIZIV mochten ontvangen ivm. deze premie, hoopt Axxon – en gaat Axxon er nu vanuit – dat dit het enige juiste standpunt is.

Bron: Flash Info Axxonwebsite

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners