eHealth in vraag gesteld – digitalisering komt er aan!

eHealth in vraag gesteld – digitalisering komt er aan!

e-gezondheid: overheid staat voor grote inhaalbeweging, artsen reageren afwijzend

Vandaag werden de resultaten voorgesteld van de grote enquête van MediQuality en online apotheek Newpharma over e-gezondheid. Hieronder belichten we kort enkele trends over de perceptie van e-gezondheid. Later deze week komen we hier uitgebreid op terug.

De enquête peilde eerst en vooral naar de perceptie van artsen over e-gezondheid. Er waren 379 respondenten: 50% huisartsen, 50% specialisten, 72% mannelijk, 28% vrouwelijk, 51% Nederlandstalig en 49% Franstalig. Opvallend resultaat uit deze barometer: 59% van de artsen zegt beperkt betrokken te zijn - en 16% zelfs helemaal niet - bij e-gezondheid. En toch gaat het hier om een tool die de gezondheidspraktijk op korte termijn voor 100% zal beheersen!

56% van de respondenten denkt dat e-gezondheid een keerpunt zal zijn in de geschiedenis van de geneeskunde.  Op korte termijn denkt 17% van de respondenten dat e-gezondheid het werk zal vergemakkelijken (dus 83% denkt van niet).

Op lange termijn denkt 35% dat e-gezondheid het werk zal vergemakkelijken, terwijl 50% (!) van mening is dat e-gezondheid geen hulp zal zijn. "Alle verandering is moeilijk, vooral als het gaat om gewoonten die al lang verankerd zijn", onderstreept Pierre De Nayer, Managing Director van MediQuality. Uit de barometer blijkt ook dat 48% van de artsen denkt dat e-gezondheid geen besparingen zal opleveren voor de gezondheidszorg, terwijl 58% bovendien van mening is dat e-gezondheid meer nadelen dan voordelen met zich meebrengt. Hieruit blijkt dat de overheid voor een deel in haar opdracht is gefaald. De voorbije tien jaar sprak ze uitvoerig over het belang van e-gezondheid, maar dat heeft niet voldoende geholpen om de artsen mee op de kar te laten springen. De arts beschouwt sommige aspecten van e-gezondheid als een bijkomend controlemiddel over hoe hij voorschrijft. Als een arts openstaat voor e-gezondheid, dan is dat vandaag de dag voornamelijk voor het GMD. Als conclusie kunnen we stellen dat e-gezondheid voor de respondenten in het algemeen eerder een ver van mijn bed show is en dat artsen niet enthousiast zijn over veranderingen die hen opgelegd worden (zoals recip-e vanaf 01/01/2018). Ook op het vlak van privacy van gegevens zijn er nog te veel openstaande vragen.

Onze Senior Writer Marc van Impe komt later deze week uitgebreid terug op deze barometer. Hij belicht dan ook de perceptie van artsen naar online apotheken toe. Een tipje van de sluier: hoewel tot 30% van de Belgische patiënten al aankopen deed via een online apotheek, was dat in 90% van de gevallen niet op aanbeveling van een arts. "De digitale transformatie van de medische sector dient samen te gaan met de nodige vorming, informatie en reglementering tegen wantoestanden", besluit Mike Vandenhooft, CEO van Newpharma.

Later deze week verneemt u welke de zeven belangrijkste aanbevelingen zijn voor de promotie van e-gezondheid. Er is nog werk aan de winkel voor de Minister van Volksgezondheid!

Auteur: Sabine Verschelde

Bron: MediQuality 30.08.17

Arts vreest dat eHealth aan onze privacy knaagt.

VILVOORDE 31/08 - Twee jaar geleden hield ik een TEDx-lezing met als thema De patiënt is geen algoritme. De toenmalige staatssecretaris inviteerde me voor een werkvergadering met een Leuvense privacy-expert. Nooit wat van gehoord verder. Het heeft iets onbevredigends, die terugkerende rituele opwinding over privacy.

In het begin was er het Intermutualistisch Agentschap,  nu is er Smals dat de gezondheidsgegevens van de burger opslaat. En niemand die vragen stelt. Er is dan wel eens een incident, de staatsecretaris geeft een sussend voorspelbaar en defensief antwoord maar al bij al blijf ik achter met een onbevredigd gevoel. Want er is niemand die afdoend antwoord geeft. Nooit komt er een wezenlijk inzicht.

De doorsnee patiënt ligt er niet wakker van, kijk maar naar de meer dan 6 miljoen Belgen die met een simpele waver aan de balie van het ziekenhuis hun gezondheidsdata overmaken aan een anonieme beheerder, waar ze geen gezicht laat staan een naam op kunnen plakken. Dan legt de arts de grens als het gaat om het verzamelen van privé-informatie wel een stukje dichter.  Bijna 60% van de artsen vertrouwt een door de overheid gestuurde eHealth toepassing niet. Daarvoor is hij een keertje teveel in de zak gezet.  Uiteraard heeft de arts niets tegen het verzamelen en bewaren van gevoelige data voor een beter gezondheidsbeleid en het bestrijden van fraude en criminaliteit. Uiteraard is dit een legitiem doel en een goed idee. Maar data-analyse wordt niet alleen ingezet bij automatisering of het opsporen van fraude. Dan zou dat zorgeloze gedrag  wel eens een kapitale blunder kunnen zijn. Uiteraard is onze overheid ons vertrouwen én onze controle waard. Maar de overheid van vandaag is niet die van morgen en hoe snel het kan verkeren blijkt zowel in de verre VS als in het dichtbije Wallonië.

Populisten en communisten nemen het in de regel niet zo nauw met de privacy. Daar komt bij dat dankzij nieuwe technologieën het koppelen van databestanden steeds makkelijker wordt. En dat de overheid, of die geheimzinnige parastatale in toenemende mate data-analyse inzet om profielen van mensen te maken. Daar maakt de sociale inspectie graag gebruik van, en ook de fiscus. In feite heeft arts noch patiënt geen flauw benul wat overheden met al die data kunnen. 'Function creep' heet dat: het gebruik van data voor iets waarvoor het oorspronkelijk niet bedoeld was.

De gegevensverwerking is in veel gevallen een black box. Individuen kunnen vaak niet weten dat over hen gegevens zijn verzameld en zullen dus niet zo snel een beroep doen op hun informatierecht. Het probleem voor privacy-voorvechters is dat ze het vaak lastig hebben helder te krijgen waarom die situatie problematisch is. Voor een overheid of bedrijf is het daarentegen een stuk eenvoudiger om de voordelen duidelijk te maken.  Zij kan  altijd schermen met concrete gevallen voor dat moment. Komt daarbij dat mensen geneigd zijn snel de voordelen te zien van nieuwe technologieën en dataverzameling.  Ik kan daar alleen een algemeen beeld tegenover zetten: dat we allemaal iets verliezen als we beetje bij beetje onze privacy opgeven tot het moment dat we omkijken en schrikken van wat er is overgebleven.

Over een aantal jaar zal pas duidelijk zijn wat de impact is van Big Data-analyses van bijvoorbeeld de fiscus en hoe overheersend Google is.  Hier dreigt het gevaar van het omdraaien van het onschuldbeginsel: de data zeggen dat u ergens schuldig aan bent en aan u te bewijzen dat het niet zo is. Artsen maken het aan den lijve mee dat de overheid via profielen over hun schouder meekijkt. Straks kan diezelfde overheid niet alleen zien wat u voorschrijft, maar ook welk therapiemodel u volgt en of u al dan niet buiten het zorgtraject wandelt. Voor die argwaan heeft de overheid zelf gezorgd. Het is zonde dat zo'n mooi project als eHealth daardoor vertraging oploopt.  

Auteur: Marc van Impe

Bron: MediQuality 31.08.17

 

Lees ook: Digitalisering is onvermijdelijk

http://kine-tienen.be/nieuws/digitalisering-onvermijdelijk

Paul Rabau, voorzitter Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners