Eerste Axxon-werf - warm aanbevolen

Warm aanbevolen - meewerken aan de eerste werf van Axxon: de dataregistratie en -verzameling!

Voor 2018 wil Axxon absoluut tot een goed onderhandelde Overeenkomst M18 komen en daarom is het belangrijk om in de komende maanden een aantal studies, onderzoeken en acties op te zetten. Hiervoor gaat Axxon 3 belangrijke werven opzetten. Axxon spreekt bewust van ‘werven’ omdat het veel tijd en werk zal vergen om de vooropgestelde doelen te bereiken.

In het Convenant, als bijlage aan de Overeenkomst M17, leest u onder punt 1d en e het volgende: d.: ‘het opstellen van een inventaris van de beschikbare gegevens inzake behandelde pathologiën en van de te ontwikkelen datastromen’ en e.: ‘de afstemming van de behandelnood op pathologie’. Punten 1d en 1e hangen nauw samen met punt 5 van het Convenant: ‘Het verzekeringscomité verbindt er zich toe om voor het jaar 2018 een begrotingsvoorstel vast te stellen waarbij een betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector wordt voorzien’.

Wat is een betekenisvolle inspanning? De ontwikkeling van een financieringsmodel gebaseerd op pathologieregistratie met behandelepisodes en gelinkt aan een herijking van de remgelden kan hiervoor een hefboom zijn.

Om goed voorbereid te zijn bij het uitwerken van de punten uit het Convenant is het noodzakelijk dat Axxon over de juiste cijfergegevens beschikt. Het gaat hier vooral over cijfers van aantallen behandelingen en pathologiën bij verschillende patiëntengroepen. In de verschillende commissies binnen het RIZIV worden cijfers gepresenteerd die het RIZIV op haar beurt heeft bekomen via het IMA (Inter Mutualistisch Agentschap). Stel dat het IMA fouten maakt bij de verwerking van cijfergegevens, dan zal het RIZIV op haar beurt de IMA-gegevens foutief verwerken. De beroepsorganisatie heeft geen enkele zekerheid of de voorgestelde cijfers correct zijn.

Daarom moet er dringend intern aan dataregistratie en -verzameling gedaan worden met de medewerking van minstens 100 peilpraktijken en in samenwerking met de softwareproducenten. Hierbij worden uw datagegevens geanonimiseerd doorgegeven via de softwareproducenten aan Axxon.

In eerste instantie had Axxon graag data verzameld binnen de courante pathologiën met registratie van het aantal behandelingen bij de verschillende patiëntengroepen gelinkt aan pathologie registratie en dit voor het jaar 2016. Aanvullend kunnen er data verzameld worden van de Fa pathologiën binnen de verschillende subgroepen.

Axxon doet een warme oproep om uw datagegevens geanonimiseerd via de softwareproducenten door te geven.
Hebt u interesse om hieraan mee te werken, vul dan zeker het online registratieformulier in.

Alvast bedankt voor de massale medewerking!

De Tiense Kinesitherapeuten kring vzw staat samen met de andere Vlaams Brabantse kringen van kinesitherapeuten volledig achter dit Axxon-initiatief.

Voor Tienen menen we dat minstens een 5-tal praktijken in aanmerking komen.

Meldt U bij Axxon en vul asap het registratieformulier in (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA8GbuiPf5H6Agl3nu0VAYwFL9YfyYm1LmbVfbpcyEIR8VOw/viewform)

Paul Rabau, voorzitter Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners