Deconventie: het percentage is niet gehaald!

Deconventie: het percentage is niet gehaald

Na dagen van intensief tellen en van administratief beheer meldt Axxon dat de 40%+1 gedeconventioneerden niet gehaald werd en dit ondanks de inzet van iedereen om dit doel te bereiken.

Op de website van Axxon vindt u de tabel met de resultaten van de vragenlijst “Conventie M17: wat gaat u doen?”.

Axxon stuurt de 864 verklaringen van de kinesitherapeuten die aangeduid hebben: « Ik ga mij zeker deconventioneren waardoor de tarieven voor mij vrij zijn. Ik geef de uitdrukkelijke toestemming aan Axxon om mijn niet-toetredingsverklaring (reeds in het bezit van Axxon) aan het RIZIV over te maken, ook als de drempel van 40% + één niet toetredingen niet gehaald wordt» naar het RIZIV.

De 6716 verklaringen van degenen die de optie hebben aangeduid: « Ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming aan de wettelijk erkende representatieve beroepsvereniging Axxon om mijn niet-toetredingsverklaring (reeds in het bezit van Axxon) aan het RIZIV te bezorgen als de drempel van 40% + één niet-toetredingen gehaald wordt. Door het halen van deze drempel vervalt de discriminerende maatregel van vermindering met 25% terugbetaling voor een patiënt bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut » worden NIET naar het RIZIV gestuurd.

Vergeet niet dat als u niet geconventioneerd was in 2016 en dat u het in 2017 wil blijven, u deze verklaring (liefst per aangetekend schrijven) MOET versturen. Indien u, zoals Axxon, niet akkoord bent met deze conventie M17, nodigt Axxon ons uit om uw deconventieformulier (hier te downloaden) rechtstreeks en individueel naar het RIZIV te sturen voor 10 april op het volgende adres:

  • RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging, Team kinesitherapeuten - Guffenslaan 33 – 3500 HASSELT

Axxon dankt iedereen die heeft deelgenomen aan deze deconventie-actie en die ook heeft ondersteund. Axxon geeft de strijd niet op! In een zeer nabije toekomst zal Axxon juridische stappen ondernemen tegen de omzendbrief van 10 maart 2017 en de conventie M17.  Hou dus zeker de Nieuwsbrieven van Axxon in het oog.

OPGELET

Wij wijzen u erop dat indien u toetreedt tot de conventie het absoluut noodzakelijk is om de tarieven te respecteren die op 22 maart gepubliceerd werden en van toepassing zijn vanaf 1 april.

Wat de terugbetalingen betreft, zij blijven dezelfde voor alle patiënten tot wanneer het RIZIV geteld heeft hoeveel kinesitherapeuten gedeconventioneerd zijn. 

bron: http://axxon.be/nl/nieuws/77-deconventie-het-percentage-is-niet-gehaald/

Als Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw willen wij van onze kant een bijzondere waardering uitspreken voor het harde labeur en onbaatzuchtige inzet van de leden van het secretariaat in Antwerpen en Brussel. De krachtdadige houding van voorzitter Peter Bruynooghe heeft voor het eerst in de kine-geschiedenis geleid tot een duidelijk verzet tegen Riziv en de Minister. De kine-groep en Axxon, ondersteund via diverse digitale kanalen, zijn er in geslaagd eisen, voorstellen en suggesties op een consequente en competente wijze aan te brengen bij de Overheid. Het ging en gaat vooral over de WAARDERING VOOR ONS BEROEP.

Nu treedt er een nieuwe periode aan. We hopen en verwachten dat we allen uit dit protest krachtiger zullen komen zowel de kringen als de zelfstandigen en loontrekkenden. Er is werk aan de winkel en succes zullen we enkel bereiken door SAMEN TE WERKEN.

Paul Rabau, Voorzitter Tiense Kinesitherapeutern Kring vzw

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners