De juridische werf van Axxon: 1ste luik

Verzoekschrift bij de Raad van State tot nietigverklaring van de Overeenkomst M17 en de Omzendbrief van 10 maart 2017!

Nadat Axxon op 10 april een Verzoekschrift neerlegde bij de Arbeidsrechtbank in Brussel werd op maandag 8 mei 2017 een Verzoekschrift bij de Raad van State neergelegd. In dit Verzoekschrift gaat het vooral over de ‘vorm’ en de ‘inhoud’ van de Overeenkomst M17 en de omzendbrief van 10 maart 2017.

Axxon heeft een belang om in deze procedure voor de Raad van State de M17 overeenkomst en de omzendbrief van 10 maart 2017 aan te vechten. Beide bestreden beslissingen houden immers een schending in van de belangen van alle kinesitherapeuten. Bovendien worden de belangen van de kinesitherapie door de bestreden beslissingen geschaad. Immers, ingevolge de Overeenkomst M17 en de omzendbrief van 10 maart 2017:

  • moeten niet-toegetreden kinesitherapeuten hun patiënten duidelijk maken dat de terugbetaling van de verstrekkingen 25% lager zal liggen. Door deze verminderde terugbetaling zullen veel minder patiënten zich wenden tot niet-toegetreden kinesitherapeuten en zich wenden tot toegetreden kinesitherapeuten die niet noodzakelijk de meest kwaliteitsvolle en meest adequate behandeling zullen bieden. Niet-toegetreden kinesitherapeuten zullen derhalve enorme inkomsten mislopen ten gevolge van de bestreden beslissingen. Hun patiënten zullen niet altijd op de meeste adequate en kwaliteitsvolle wijze behandeld worden. Dit is geheel onrechtvaardig.
  • Ook de belangen van de toegetreden kinesitherapeut zijn geschaad omdat hij in principe de Overeenkomst M17, retro-actief vanaf 1 januari 2017, dient te respecteren. Als hij deze M17 nog niet respecteerde omdat hij tussen 1 januari en 31 maart 2017 niet gehouden was enige overeenkomst te respecteren, riskeert hij eens hij toegetreden is, gesanctioneerd te worden voor het niet respecteren van de conventietarieven in het begin van 2017 tot het moment dat hij geconventioneerd is en hij de conventietarieven begint toe te passen. Toegetreden kinesitherapeuten worden derhalve geschaad door de bestreden beslissingen.

Het Verzoekschrift vraagt een nietigverklaring van de Overeenkomst M17 en haar bijlagen, evenals de omzendbrief van 10 maart 2017 of in elk geval minstens de volgende bepalingen:
 - art. 11 van de M17 en punt 2 van de omzendbrief
 - art. 12 van de M17 en punt 3 van de omzendbrief
 - art. 11 van de M17 en punt 1 van de omzendbrief

De Overeenkomst M17 en de Omzendbrief van 10 maart 2017 heeft een schending van het rechtszekerheids-, het vertrouwens- en het redelijkheidsbeginsel!

Axxon stelt zich de vraag of de Overheid in deze blijk geeft van goed deugdelijk bestuur!

Het Verzoekschrift bij de Arbeidsrechtbank werd door 1500 gedeconventioneerde kinesitherapeuten als 2de verzoeker mee ondersteund! Axxon kreeg het bericht dat de zaak wordt ingeleid op 9 juni 2017! Op deze dag wordt er niet gepleit, maar is het de bedoeling dat de juristen van Axxon samen met de raadsman van het RIZIV voor de zitting een conclusiekalender (wie mag wanneer zijn argumenten op papier zetten) afspreken die de rechter dan kan goedkeuren. Eind 2017 – begin 2018 wordt gepleit en een uitspraak wordt verwacht in de loop van 2018.

Het tweede luik van de juridische werf wordt in een volgende Nieuwsbrief verder toegelicht.

Bron: Axxon-Nieuwsbrief 12.05.17

Paul Rabau, voorzitter Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners