Axxon reageert op uitbreiding revalidatieprogramma van Maggie De Block

In tegenstelling tot de reacties en halve waarheden die door sommigen op een Facebook-platform worden geformuleerd brengt Axxon een genuanceerd antwoord op het krantenartikel i.v.m. de uitbreiding van het revalidatieprogramma voor werknemers met lage rugpijnen.

  • Navraag bij de verantwoordelijke kinesitherapeut voor dit ambulant programma bij UZ Pellenberg leert ons dat elke sessie van 2 uur bestaat uit een multidisciplinaire benadering met zowel kinesitherapie, ergotherapie/ ergonomie naast een psychosociale aanpak van de patiënt/ werknemer in samenwerking met een psycholoog. Men wist ons te vertellen dat dergelijke patiënten/ werknemers gemiddeld reeds 3 tot 4 behandelingsreeksen hadden ondergaan in de periferie, evenwel zonder gunstige resultaten. Maar een wederzijdse samenwerking met de eerstelijns zorgverstrekkers moet in de toekomst zeker mogelijk worden.
    Het financiële plaatje voor deze 2 uur durende behandelingssessie komt overeen met een K60 wat staat voor € 70,96, volledig gefinancierd vanuit Fedris.
    Een aantal administratieve taken maken deel uit van dit revalidatie- preventieprogramma. Binnen de maand nadat het preventieprogramma werd beëindigd en ongeacht de reden van die beëindiging, moet een eindverslag opgestuurd worden naar de verschillende betrokken geneesheren (behandelend geneesheer, geneesheer-adviseur en arbeidsgeneesheer) en naar Fedris. Dat is een noodzakelijke voorwaarde opdat Fedris de medische kosten ten laste neemt. Het uitvoeren van talrijke testen maken hier eveneens deel van uit.
  • Minister De Block wil dit revalidatieprogramma/preventieprogramma gaan uitbreiden naar andere beroepsgroepen en de criteria gaan aanpassen van maximum 4 maanden arbeidsongeschiktheid naar 6 maanden. Het wetgevend kader hiervoor zal pas begin 2018 vorm krijgen.
  • Wanneer je de samenwerkingsovereenkomst tussen Fedris en het revalidatiecentrum erop naleest dan moeten we misschien als Axxon samenwerkingsverbanden gaan opzetten tussen kinesitherapeuten, ergotherapeuten/ ergonomen en psychologen om een alternatief te gaan aanbieden binnen de eerste lijn! Het zorgpad ‘lage rugpijn’ dat eraan komt na het KCE rapport 287 'Klinische richtlijn rond lage rugpijn en radiculaire pijn’ kan hier een aanzet toe vormen.

Bron: Axxon-bericht 13.11.17 – https://www.axxon.be/nl/nieuws/112-uitbreiding-revalidatieprogramma-voor-werknemers-met-lage-rugpijn/

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners