Axxon blijft doelgericht, vastberaden en strijdbaar

Axxon blijft doelgericht, vastberaden en strijdbaar – schrijf in op de Axxon-dialoogplatformen en laat je stem horen.

We hebben bijzondere tijden doorgemaakt. Van oproepen en acties om niet toe te treden tot  de deconventie-actie. Massale reactie op het eerste, ontgoocheling na de tweede. Toch stellen we vast dat meer dan dubbel zoveel collega’s (nu 16% i.p.v. 7% in 2015) de overeenkomst M17 NIET hebben aanvaard. En dat 84% zogenaamd akkoord ging met deze opgelegde overeenkomst is ook niet correct. Het Riziv-systeem vroeg dat niet, het werd ‘passief’ gerealiseerd’. Een foute kronkel in de ZIV-wetgeving waar Axxon ook iets wil aan doen (door te blijven eisen dat enkel ‘actief’ kan toegetreden worden tot een overeenkomst).

De opgedrongen overeenkomst M17 geeft een wrange nasmaak. Contacten met Kabinet en ziekenfondsen hebben duidelijk gemaakt dat de kinesitherapie nog steeds als derderangs-therapie behandeld wordt. Besluit: er is onbegrip om de kinesitherapie in zijn totaliteit te herwaarderen.

Voor de deconventie-actie waren de belangen verdeeld en verspreid over de verschillende sectoren van kinesitherapie-uitoefening (zelfstandigen, loontrekkenden in ziekenhuis, MPI, WZC en gemengde statuten). Solidariteit was dus moeilijk te vragen of te verkrijgen. Samen met Axxon geven we niemand een afwijzing of berisping. Neen, eerder RESPECT voor ieders persoonlijke en overtuigde mening. En voor de loontrekkenden is eveneens te streven naar een rechtmatig ereloon.

Maar zoals gezegd: Axxon en de kringen van kinesitherapeuten blijven niet bij de pakken zitten. Wij, zij, willen investeren in de dialoog. De komende maanden zullen dialoogplatformen  in elke provincie georganiseerd worden. Een gelegenheid bij uitstek om verschillende redenen:

 • Onvrede ombuigen naar engagement
 • Onmacht vervangen door proactieve actie
 • Negatieve kritiek vervangen door constructieve inzet
 • Doelloosheid omturnen naar passie!

Een gelegenheid – een uitdaging daartoe is onze provinciale ontmoeting voor de Vlaams Brabantse collega’s, lid of geen lid van een kring of Axxon.

Kom dus talrijk naar het Posthof (www.posthof.be) op dinsdagavond 2 mei 2017 – 20u30. Uitnodigingen zullen via mail verstuurd en op onze websites bekend gemaakt worden. Het is aangewezen U vooraf te melden (om organisatorische redenen). Nu reeds kan ingetekend worden via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG2nPJinXsCldOKOIFU50n8usTmdmeek0DFqIsqrzi_EdPBQ/viewform

Axxon biedt het volgende programma aan:

 1. Evaluatie van de voorbije acties bij de Overeenkomst M17.
 2. Opzet van de voorbereidingen voor de onderhandelingen naar een Overeenkomst M18.
  1. Stavaza bij het Convenant en de Taskforce.
  2. Contacteren van de betrokken stakeholders
  3. Contacten met de 150 Kamerleden
 3. Opzetten van een aantal belangrijke studies en de financiering via crowdfunding
  1. Onderzoek naar een correct verdienmodel voor de kinesitherapeut, zowel in de zelfstandige praktijk als bij de loontrekkende.
  2. Het kostenbesparend effect voor de gezondheidszorg van vrije toegang in de kinesitherapie.
  3. Kostenbesparend effect van adequate oefentherapie bij cox-en gonarthrose
  4. Juridische acties na het tot stand komen van de Overeenkomst M17 en de omzendbrief van 10 maart 2017 – Aanpakken van de discriminaties voor patiënten en de gedeconventioneerde kinesitherapeuten.
 4. Dataregistratie en –verzameling met de medewerking van 100 peilpraktijken.

Nog eens herhalen:

Provinciaal dialoogplatform Vlaams Brabant

2 mei 2017 – 20u30

Posthof Tienen-Vissenaken

Maak alvast Uw aanwezigheid bekend via de hogervermelde link of bij je kringverantwoordelijke (LKK: Dirk Bellemans dbellemans@telenet.be of info@kinekringleuven.be , KNB Yves Dedecker eway@skynet.be en Ann Coppé anncoppe@telenet.be, KKZo Nadya Vanaerschot nadya.vanaerschot@telenet.be, TKK info@kine-tienen.be of Paul Rabau paul.rabau@telenet.be)

We hopen u alvast massaal te ontmoeten op de bovenstaande provinciale avond !

Bron: Axxon Nieuwsbrief 14.04.17

Paul Rabau, Voorzitter Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

 

 

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners