Al 77 peilpraktijken voor 1ste werf van Axxon

77 praktijken in België hebben zich reeds kandidaat gesteld om mee te werken aan de dataregistratie en -verzameling. Hierbij doet Axxon nog eens een warme oproep om massaal aan de eerste werf mee te werken. 

Met de verzamelde gegevens wil Axxon een beter zicht krijgen op o.a. de verschillende pathologiën met het aantal behandelingen en dit bij de verschillende patiëntengroepen bij de courante aandoeningen voor 2016.

Daarnaast wil Axxon ook verfijnde gegevens verzamelen bij de Fa-lijst met o.a. de registratie van de verschillende pathologiën en het aantal behandelingen bij de verschillende patiëntengroepen. Met de verzamelde datagegevens zal Axxon zich beter kunnen voorbereiden bij de punten 1d en 1e en het punt 5 van het Convenant.

In de verschillende commissies binnen het RIZIV worden cijfers gepresenteerd die het RIZIV op haar beurt heeft bekomen via het IMA (Inter Mutualistisch Agentschap). Stel dat het IMA fouten maakt bij de verwerking van cijfergegevens, dan zal het RIZIV op haar beurt de IMA-gegevens foutief verwerken. De beroepsorganisatie heeft geen enkele zekerheid of de voorgestelde cijfers correct zijn.

Daarom moet er dringend intern aan deze dataregistratie en -verzameling gedaan worden met de medewerking van minstens 100 peilpraktijken en dit in samenwerking met de softwareproducenten. Hierbij worden uw datagegevens geanonimiseerd doorgegeven via de softwareproducenten aan Axxon.

Hebt u interesse om hieraan mee te werken, vul dan het registratieformulier in op http://urlz.fr/5dFW en overtuig collega’s om hetzelfde te doen.

Men zegge het voort!

De Tiense Kinesitherapeuten kring vzw staat samen met de andere Vlaams Brabantse kringen van kinesitherapeuten volledig achter dit Axxon-initiatief.

Voor Tienen menen we dat minstens een 5-tal praktijken in aanmerking komen.

Paul Rabau, voorzitter Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

 

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners