Wie in 2018 zeker wil deconventioneren ... belangrijke info

Belangrijk bericht voor wie in 2017 geconventioneerd was, maar in 2018 zeker wil deconventioneren!

In de Nieuwsbrief van 29 december 2017 meldden we reeds dat wie op 31 december 2017 geconventioneerd was en in 2018 zeker wil deconventioneren, reeds vanaf 1 januari 2018 vrije tarieven kan toepassen.

Volgens de Riziv-wetgeving ben je immers voor een volledig jaar gedeconventioneerd, dus vanaf 1 januari, waardoor u immers geen recht meer hebt op sociale RIZIV-voordelen en telematicapremie.

Tarieven vanaf 1 januari 2018

Tarieven vanaf 1 januari 2018

Op 11 augustus 2017 heeft de voogdijminister §6 toegevoegd aan Art.49 van de RIZIV-wet (KB van 11/08/17) waardoor iedere kinesitherapeut zijn conventiestatus van 2017 behoudt tot het in voege treden van de nieuwe overeenkomst M18 (dit is dertig dagen na de verzending van de tekst van de door het Verzekeringscomité goedgekeurde overeenkomst).

Pagina's