17.11.2018 - 08:30

We houden ons 25ste Symposium en grijpen terug naar een belangrijke kernactiviteit binnen onze praktijken nl. de locomotorische kinesitherapie.

14.12.2018 - 09:00

Kennis van de anatomie is essentieel in de behandeling én revalidatie van musculoskeletale problemen. De laatste jaren heeft de behandeling van schouder- en heupproblemen een enorme vlucht vooruit genomen.
Meer en meer ingrepen worden via arthroscopische weg uitgevoerd en ook in de prothese chirurgie zijn er nieuwe trends merkbaar.
In deze interactieve cursus willen we de deelnemers meer vertrouwd maken met de topografische anatomie van heup en schouder.