Dit bedrag dient ten laatste op 10.11.18 overgeschreven te zijn op rekening BE51 1431 0397 0462.